V bakalářské práci na téma Interaktivní mapa areálu Husova se simulovaným 3D prostředím jsem se zabýval tvorbou areálu pomocí vývojových 3D nástrojů. Hlavním předmětem práce bylo simulovat reálný vzhled prostředí včetně interaktivních prvků tak, aby výsledek co nejvíce korespondoval s realitou. Vše by poté mělo sloužit pro nové studenty a zaměstnance k ulehčení orientace.

Hlavním cílem práce bylo vytvořit interaktivní 3D model areálu Husova, za použití modelů budov vytvořených v programech 3DS Max a Maya tak, aby se budoucí uživatel mohl procházet po celém areálu i uvnitř budov stejně jako v reálném životě. K dokreslení reality bylo tedy třeba doplnit modely o interaktivní a pohyblivé prvky, jakými jsou okna, dveře, vrata, světla, výtahy, automobily a lidé. K těmto prvkům poté naskriptovat vhodné chování tak, aby uživatel měl pocit reálného prostředí. Celková simulace reality pak pomáhá k vyobrazení areálu univerzity, získání povědomí o jeho velikosti a hlavně o členitosti zdejších budov.

Níže si můžete prohlédnout prezentační video znázorňující časově zrychlený průběh tvorby areálu a následný improvizovaný průchod prostředím včetně využívání interaktivních prvků.

Categories: 3D grafika

Vložte komentář