Zde představuji výsledný 2D render vymodelovaných 3D objektů z prostředí 3DS Max.

Míč: Pro tvorbu míče bylo použito možností automatických symetrických úprav drátové sítě aplikované na kouli s doplněním o vhodný materiál a osvětlení.

Řetěz: Pro tvorbu řetězu jsem využil možnosti ručních úprav tvarů pomocí ohýbýní, natahování a ploštění. Následně aplikován odpovídající materiáal a nasvícení.

Categories: 3D grafika

Vložte komentář