Tento článek obsahuje různé efekty a metody práce s grafickými programy aplikované na mé logo. Pčíspěvek budu v budoucnu postupně doplňovat o nové efekty.   První ukázkou je efekt s realisticky vypadající srtí v kombinaci s univerzálním pozadím a barevným doladěním.

Pro společnost Atento a.s. jsem pracoval 3 roky jako IT Specialista. Poslední 2 roky jsem však část svého času věnoval spolupráci s oddělením Marketingu. Spolupráce začala formou tvorby pozadí na plochu, které sloužily jako jeden z informačních kanálů společnosti směrem k zaměstnancům. Postupem času jsem začal být dále využíván k přepracování korporátních materiálů, tvorbě různých propagačních podkladů, symbolů, plakátů, videí, animací, webdesignu, virtualizaci firemního časopisu, tvorbě newsletterů, personalizaci QR kódů, správě […]