V bakalářské práci na téma Interaktivní mapa areálu Husova se simulovaným 3D prostředím jsem se zabýval tvorbou areálu pomocí vývojových 3D nástrojů. Hlavním předmětem práce bylo simulovat reálný vzhled prostředí včetně interaktivních prvků tak, aby výsledek co nejvíce korespondoval s realitou. Vše by poté mělo sloužit pro nové studenty a zaměstnance k ulehčení orientace. Hlavním cílem práce bylo vytvořit interaktivní 3D model areálu Husova, za použití modelů budov vytvořených v […]

Tuto virtuální prohlídku jsem vytvořil v rámci absolventské práce na VOŠ a byla tudíž součástí obhajoby u absolutoria. Téma bylo zvoleno na základě snahy umožnit veřejnosti získat lepší představu o prostorách školy. V dnešní době stále rychlejších a dostupnějších technologií, je internet nejvyužívanějším médiem pro příjem informací. Lidé mají stále méně času, a proto měla tato práce za úkol podat případným zájemcům o studium, co nejrealističtější informace o podobě budovy školy prostřednictvím […]