Tento příspěvek vyobrazuje zpracování Bakalářského projektu na VŠ. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s problematikou, vybrat vhodné řešení a Vytvořit 3D model centra Liberce s možností webového přístupu. Po studiu příslušné problematiky jsem na základě nabytých znalostí úspěšně vytvořil kompletní 3D modely. Všechny modely bylo nutné pokrýt vlastními texturami, které jsem vytvořil z nafoceného materiálu, či z družicových, nebo leteckých snímků. Modely jsem také úspěšně nasdílel jako volně přístupný […]

Zakázku na vymodelování tohoto domu jsem dostal od pana Mikuly, který chtěl využít 3D vizualizaci pro plánování rozvržení nábytku a případnou budoucí rekonstrukci.