Tuto virtuální prohlídku jsem vytvořil v rámci absolventské práce na VOŠ a byla tudíž součástí obhajoby u absolutoria.

Téma bylo zvoleno na základě snahy umožnit veřejnosti získat lepší představu o prostorách školy. V dnešní době stále rychlejších a dostupnějších technologií, je internet nejvyužívanějším médiem pro příjem informací. Lidé mají stále méně času, a proto měla tato práce za úkol podat případným zájemcům o studium, co nejrealističtější informace o podobě budovy školy prostřednictvím webových stránek.

Nejvhodnějším prostředkem sloužícím k tomuto účelu je bezesporu virtualizace, která nabízí interaktivní možnosti ovládání a 3D prvky přibližující zobrazované prostředí k realitě. K těmto potřebám nejlépe vyhovovaly právě možnosti virtuální prohlídky.

Vedením školy jsem byl pověřen k vypracování virtuální procházky obsahující 20 zobrazovaných míst. Má konkrétní činnost se týkala osvojení práce s rozličným softwarem a hardwarem sloužícím k tvorbě takovýchto virtuálních prezentací. Dále jsem byl pozván do budovy školy k nafocení fotomateriálu potřebného k realizaci práce a následně jsem své získané znalosti a materiály využil k realizaci virtuální prohlídky všech školních budov.

Categories: 3D grafika

Vložte komentář