Vážení čtenáři,

našel jsem pro vás další velmi zajímavé informace, které nedoputovaly z východních krajin k nám do mírumilovné Evropy. Jedná se o popis toho, jak fungují World of Tanks servery přímo od mocného Wargamingu.

Jak vše začalo

Před dávnými časy, kdy hra World of Tanks začínala (rok 2011), byly veškeré činnosti související s hrou zpracovávány na jednom velkém clusteru. Když říkám všechny, tak tím myslím samotnou hru, fórum, web, databáze s informacemi o hráčích atd. Cluster je skupina počítačů, které vzájemně spolupracují a tím jsou schopni vyprodukovat mnohem vyšší výkon, zároveň umí rozložit zátěž rovnoměrně na jednotlivé prvky a přitom se na venek tváří jako jeden server. První takový cluster byl umístěn v Mnichově a v roce 2011 byl přestěhován do Ruska, což významně snížilo odezvy pro všechny Ruské hráče. Zde bych viděl první důvod, proč tento článek nebude zveřejněn na oficiálním EU webu. Ping pro EU hráče totiž tato změna samozřejmě ovlivnila negativním způsobem. Hlavní nevýhodou dle Wargamingu však byly časté výpadky všech služeb způsobené pravidelnými restarty celého clusteru (i několikrát týdně).

Za účelem eliminace výpadků, byla v patchi 0.7.0 data převedena do multiclusteru, což je v podstatě Master – Slave uspořádání clusterů. Tato koncepce funguje tak, že na centrálním serveru jsou uloženy veškeré databáze a ostatní servery, označované jako periferie, zprostředkovávají samotné herní mechanismy. Pod periferiemi si můžete přestavit servery EU1, EU2, atd. V současné době je těchto periferií 9 a žádný z hráčů již není připojován na centrální server. Centrální server však stále obsahuje veškeré informace nutné pro ověření uživatele. Proto pokud je centrální server mimo provoz, žádný uživatel se nedokáže připojit do hry. Výhodou je, že pokud jste již ve hře přihlášení, můžete bez problémů pokračovat v hraní a výpadek ani nepocítíte.

Umístění serverů

Servery World of Tanks jsou umístěny v datových centrech a platí, že čím blíže k datovému centru jste, tím lepší odezvu budete mít. Pozor, jde o přenosovou vzdálenost v rámci síťové infrastruktury, nikoliv vzdálenost na mapě.

– 3 datová centra jsou v Moskvě. Na jednom běží WoT, WoWs a WoWp. Další dvě obsahují technologie na podporu periferií.

– RU4 je v Novosibirsku a RU8 v Krasnovarsku.

– V Evropě máme také 3 datová centra (Amstrdam, Frankfurt a Lucemburk).

– Již z názvů vyplývá, že Američané mají jeden cluster na východě a druhý na západě.

– Asijská datová centra jsou v Koreji a Singapuru.

– Čínský cluster není pod správou WG, ale pod smluvními partnery

(pozn. Tito partneři jsou zřejmě schopni čínské vládě zajistit dostatečnou cenzuru a kontrolu nad herním obsahem :-P)

Zábavná čísla

Ze začátku, když World of Tanks začínalo pouze s jedním clusterem, bylo online maximálně 250-270 000 uživatelů. Cluster byl tvořen přibližně 100 servery. V tomto stavu ovšem nebyl přetěžován pouze cluster, ale i síťová infrastruktura, jelikož 250 000 uživatelů vygeneruje datový tok přibližně 6-7 Gb/s. Což pro porovnání znamená, že by se vám 1.4 GB velký film stáhl za 2 vteřiny.

Nyní již takto extrémní zátěže nevznikají a každý cluster je vytěžován datovým tokem maximálně 60-70 Mb/s. Obvyklý cluster použitý na periferiích obsahuje 50-80 serverů a několik podpůrných zařízení pro správce.

Jak fungují updaty

Patche jsou speciální soubory navrženy tak, aby byly schopné změnit jakoukoliv část SW na straně uživatele. Každý uživatel nejdříve musí stáhnout tento soubor, který je pro účel distribuce umístěn do takzvané CDN (Content Delivery Network = síť pro doručování obsahu). Pokud je patch větší než 30MB, je pro jeho efektivnější dosažitelnost vytvořen torrent. Jakmile tedy uživatel zapne hru, Launcher se zeptá, zda existuje dostupný update a na základě nastavení ho začne stahovat prostřednictvím torrentu, nebo přímého odkazu.

Výběr serveru

Každý hráč World of Tanks je členem skupiny serverů na základě regionu. V rámci regionu se uživatelé mohou připojit na jakýkoliv server. Pokud používáte defaultní nastavení s automatickým výběrem serveru, projde vaše připojení v rámci autorizace algoritmem, který porovnává ping a zátěž na serverech. Následně je vám vybrán nejlépe vyhovující server. Je zde však také možnost zvolit si server manuálně.

Bezpečnost

Na základě snahy zajistit nám bezpečná a zároveň dostupná data, používá Wargaming zdvojené hard disky, každý server má 4 síťové karty sdružené do dvou párů. Jeden pár se stará o propojení s ostatními servery v rámci clusteru a druhý pár zajišťuje konektivitu směrem k uživatelům. Nová datová centra zároveň používají redundantní zdroje napájení, včetně zajištění funkčnosti při výpadku elektřiny od jednoho dodavatele. Díky tomuto by hráči World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships a dalších odnoží neměli zaznamenat sebemenší výpadek.

Všichni však víme, jaké je realita ;-P

PS: Poučení na konec, jakmile se jednou připojíte tak už se hlavně neodpojujte, jelikož by se vám už nemuselo podařit dostat se zpátky …

Hrajte dobře, nelagujte a až to spadne, buďte zenově vyrovnaní 😉

Zdroj: worldoftanks.ru

Categories: World of Tanks

Vložte komentář